>    COMPANY    >    COMPANY LOCATION

SIMON
COMPANY LOCATION

SIMON CORP. is always next to you

ADDRESS

Rm 322, 14, Gasan Digital 2- ro,
Geumcheon-Gu, Seoul 〒08592

+82-2-2029-6600

+82-2-2029-6601

simon@simon88.net

LOCATION